Anlita rörmokare

Håller du på med en renovering i ditt hem eller planerar du kanske in en? Då är det viktigt att du tänker till, speciellt om du planerar att flytta eller ändra på vattenledningarna. Att göra denna typ av arbete själv är inte bara dumdristigt, det är även våghalsigt och kan leda till en hel del problem. [IMAGE=eQUrx2dnqET7.jpg] För att du ska kunna klara av ett vvs-arbete på egen hand behöver du inte bara ha stor kunskap om arbetsmomentet, du måste även se till att ha rätt verktyg och till 100 % veta vad du gör. Skulle det vara så att …

Continue Reading

VVS – Dessa moment får du utföra själv

Planerar du en renovering i hemmet? Både badrum och kök är utrymmen som är väldigt vanliga att vilja förändra och göra om. Då kanske du frågar dig själv vad det är du får göra själv och vad det är som du behöver anlita en hantverkare till. Majoriteten av alla människor är väl medvetna om att man inte får ge sig in på elektriska arbeten på egen hand. Det finns lagar som man måste rätta sig efter och i de flesta fall anlita en professionell hantverkare. När det handlar om VVS är det dock inte alltid lika självklart vad som gäller. …

Continue Reading

Solvärme

Solvärme är ett system som tillvaratar solens energi och kort sagt omvandlar solstrålarna till värme som du kan värma upp hus eller varmvatten med. Systemet ger mest värme under sommaren, och solvärme kan fungera som ett riktigt bra komplement till andra värmesystem som värmepannor eller luftpumpar. Solfångare omvandlar sol till värme och solceller omvandlar sol till el. Solen är en miljövänlig energikälla som ger minimal påverkan på miljön och minimalt med utsläpp. [IMAGE=eeADDeeeGKer.jpg] Tänk på miljön [IMAGE=bxNFTofjjqXG.jpg] Solen är en väldigt kraftig energikälla om det hittas konkurrenskraftiga sätt att tämja dess strålningsenergi. Detta kan användas på många olika sätt, att …

Continue Reading