Solvärme

Solvärme är ett system som tillvaratar solens energi och kort sagt omvandlar solstrålarna till värme som du kan värma upp hus eller varmvatten med. Systemet ger mest värme under sommaren, och solvärme kan fungera som ett riktigt bra komplement till andra värmesystem som värmepannor eller luftpumpar. Solfångare omvandlar sol till värme och solceller omvandlar sol till el. Solen är en miljövänlig energikälla som ger minimal påverkan på miljön och minimalt med utsläpp.

[IMAGE=eeADDeeeGKer.jpg]

Tänk på miljön

[IMAGE=bxNFTofjjqXG.jpg]

Solen är en väldigt kraftig energikälla om det hittas konkurrenskraftiga sätt att tämja dess strålningsenergi. Detta kan användas på många olika sätt, att värma upp hus är inte det enda som solen kan användas till via solfångare eller solceller. Att tänka på miljön är inte bara viktigt när det gäller värme, utan även när det gäller fordon. Solceller kan användas till att driva bilar med också, och du kan ha en egen laddstation hemma med hjälp av solceller som bidrar till att tanka bilen. Går du i tankar om att köpa ny bil och förnya dig lite kan du kika in hos Riddermark Bil AB där du hittar bilar i alla storlekar och med olika drivmedel, för både familj och företag.

[IMAGE=dLXnCHd6OiPe.jpg]

Välj kvalitetsmärkta produkter

Hos Energimyndigheten kan du läsa om hur det fungerar och att du bör välja P-märkta solfångare alternativt märkta med Solar Keymark. P-märkningen innebär att det är kvalitetstestade produkter och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut står bakom märkningen. Ska du importera solfångare är det viktigt att dessa har motsvarande kvalitetsmärkning. Solfångare har en väldigt lång livstid, 30 – 50 år, och det är betydligt mer än vad andra värmesystem har. Har du en pool i trädgården som behöver värmas upp är det smart att värma upp den på ett miljövänligt sätt med hjälp av solfångare istället för med andra system.

Stor potential i solvärme

Forskare vid det finska Aalto-universitetet i Espo har kommit fram till att upp till 80 % av uppvärmningen för Nordens hushåll skulle kunna ske med solvärme. Detta är under förutsättning att kostnaden för solvärmen är i nivå med andra alternativ, något den inte är i Sverige än så länge.

För att solvärmen ska kunna samlas och tas tillvara gäller det då att lagra den kortsiktigt i ackumulatortankar som är vattenfyllda, och på längre sikt, alltså säsongslagring i borrhål. Då skulle det vara möjligt att kunna täcka ett mycket större behov av värme än vad som görs i dagsläget med just solvärme. Enligt forskarna beror mängden värme som kan fås på hur värmepumpar, ackumulatortankar och borrhål används tillsammans. Satsningarna på just solvärme har minskat i både Sverige och Finland, medan det i Danmark ser lite annorlunda ut. Danmark har en av världens största solvärmeanläggningar och den används för att producera fjärrvärme.