Värme från omgivande natur

Det finns möjligheter att ta värme ifrån naturen omkring oss, och det görs via berggrunden, jorden, sjöarna och solen. Det är ett miljövänligt alternativ som ger minsta möjliga utsläpp och ingrepp i naturen. Det kan vara en större kostnad att komma igång, men är det väl installerat är det relativt billig värme. Efter några år har den valda värmen sparat in vad det kostade att installera den. Men hur går det till?

Bergvärme

Solenergin lagras i den omgivande naturen och berggrunden. När det gäller bergvärme är det den största besparingen av alla olika värmepumpar som finns eftersom de håller länge och ger en konstant leverans av energi. För att få bergvärme i fastigheten krävs det att huset har ett vattenburet värmesystem, en bergvärmebrunn och en bergvärmepump. Först borras det en energibrunn som är 50 – 200 meter djup och runt 15 cm i diameter. Här förs det ner en dubbelvikt slang, kollektorslang, med vatten och frostskyddsvätska. Vätskan i slangen pumpas upp till bergvärmepumpen där ett köldmedium förångas av vätskan i slangen. Ångan går vidare till en kompressor så att temperaturen höjs och när det blivit ungefär 50 grader varmt skickas värmen ut i husets element. Bergvärme kan klara uppvärmningen av en villa utan problem, men i de kallare delarna av landet kan det behövas en elpatron som hjälper till enstaka extra kalla dagar.

Jordvärme

Jordvärme påminner om bergvärme, men borras inte. Det är istället kollektorslingor som läggs ner cirka en meter under markytan för att samla värme därifrån. Beroende på hur stort hus som ska värmas upp behövs olika mycket markyta men 300 – 800 kvadratmeter mark kan behövas. Slingorna påverkar inte växtligheten, systemet är så gott som underhållsfritt och miljövänligt, och dessutom kan du kombinera med andra typer av värmesystem som exempelvis frånluftsvärme.

Sjövärme

Sjövärmen fungerar som bergvärmen och jordvärmen, men här läggs det ner rör i sjöbottnen istället, om du har tillgång till en sjö vill säga. Det är ett miljövänligt energialternativ, lika underhållsfritt som de övriga varianterna och kan kombineras med andra tilläggssystem för ännu bättre effekt. Det är samma teknik som vid bergvärme men har lägre investeringskostnad.

Solvärme

Solvärme fungerar bra som tilläggssystem eller varför inte till att värma upp poolen med på sommaren? Vintertid är solen inte lika stark och systemet ger inte lika mycket värme heller, så detta funkar bäst sommartid. Solfångare omvandlar solstrålarna till värme, inte till el som i solpaneler. Solfångaren ger viss värme så fort det är ljust men effekten är som störst med blå himmel.