Fjärrvärme

De flesta flerfamiljshus och lokaler i städerna är anslutna till fjärrvärmenätet, men vad är då fjärrvärme? Fjärrvärme är en storskalig variant av villans ved- eller pelletspanna där värmen går vattenburet till elementen. Fjärrvärmeverket är en stor central förbränningsanläggning där det eldas flis, pellets och även vissa typer av sopor. I liknelsen ovan är elementen i villan de olika fastigheterna som värmen från värmeverket går ut till.

Vattnets väg

Inne i fjärrvärmeverket finns det vatten som värms upp av förbränningsugnarna, och som sedan leds ut i staden via riktigt välisolerade nedgrävda rörledningar. Vattnet når fram till de inkopplade fastigheterna och för att en fastighet ska kunna tillgodogöra sig den vattenburna värmen måste fastigheten vara utrustad med en fjärrvärmecentral. Det är en värmeväxlare som överför fjärrvärmen till husets egna vattenburna värmesystem. Vattnet i elementen i huset värms alltså upp av vattnet från värmeverket i husets installerade fjärrvärmecentral.

Fjärrvärmevattnet leds åter tillbaka till värmeverket för att bli uppvärmt igen och skickas ut på nytt.

Fördelar med fjärrvärme

Vad som är bra med just fjärrvärme är att det är driftsäkert och fungerar så gott som alltid, och det är relativt miljövänligt och resurseffektivt. Det går att effektivisera ännu mer med termostater som reglerar temperaturerna i fastigheterna.