FTX-ventilation

Ett FTX-aggregat är ventilationssystemet som tillvaratar värmen i den ventilationsluften som har gått igenom systemet och är förbrukad. När luften har gått igenom husets ventilation har den blivit uppvärmd, och att släppa ut denna luft utan att ta hand om värmen är inte energieffektivt. Ett FTX-aggregat tar därför hand om värmen i den luften. FTX står för F-rånluft, T-illuft och X-värmeväxling.

Kall luft värms upp automatiskt

Ventilationen tar luft utifrån, vilken oftast är kall. Denna luft far genom ventilationen och genom huset för att sedan släppas ut. Luften in och luften ut passerar en värmeväxlare. Där värms den kalla uteluften upp av den redan uppvärmda inneluften som ska ut, och den nya ventilationsluften sänker därför inte nämnvärt temperaturen i huset då luften värms till nästan rumstemperatur.

Skulle ventilationsluften ha varit kall hade det gått åt mer energi för att värma upp huset, därför är ett FTX-aggregat en bra investering för plånbok och miljö på lång sikt.

Aggregatet ger fler fördelar. Genom olika filter kan luften filtreras för att avlägsna pollen och damm och annat otrevligt som kan komma med in. Det ger ett klart bättre inomhusklimat vare sig du är allergiker eller inte.

Kärt barn har många namn

FTX-aggregatet har flera olika benämningar, vissa mer rätt än andra. Det är vanligt att höra aggregat, ventilationsaggregat, luftbehandlingsaggregat, värmeväxlare, värmeåtervinningsaggregat, bostadsaggregat och villaaggregat. Ibland kan ett sådant här system i folkmun förväxlas med frånluft-värmepumpar, men det är olika system. Värmepumpen använder endast frånluften, alltså den luft som ska ut.

Balanserad ventilation

Har du ett FTX-aggregat innebär det att du har ett balanserat ventilationssystem där du har kontroll på var luften kommer in i huset, hur mycket luft som kommer in och vilken kvalitet luften har. Du slipper kallras och föroreningar, och om du är väldigt ljudkänslig går det till och med att använda ljuddämpare.

Värmeåtervinningen du får av detta system har en verkningsgrad på upp mot 80 %, till och med högre i vissa fall, och det innebär en jämnare inomhustemperatur, luft som är fri från pollen, föroreningar och andra partiklar och att husets uppvärmningssystem får jobba mindre. Årstidernas temperaturväxlingar kan vara ganska stora, men genom att inkommande luft värms upp innan den släpps ut i huset märker du inte av dessa temperaturväxlingar inomhus. Ett balanserat ventilationssystem kan även hjälpa till att fördela varm luft från exempelvis en braskamin till fler rum än just det rummet kaminen står i.