Inledning om VVS

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Den som jobbar inom VVS kan vara villaägarens bästa vän ibland och här kan du läsa om vad som ingår i VVS, varför det är viktigt och hur det fungerar. Det har blivit allt viktigare att spara jordens resurser, och det innebär också miljötänk, spillvärme, spara el och vatten, att inte elda för kråkorna och liknande saker. Inom VVS finns mycket som kan effektiviseras i äldre fastigheter, och därigenom kan du få ett energisnålare hus.

Du tänker kanske att det går att täta hus och få det varmare och mindre spillvärme. Ja det går, men om huset blir för tätt kan andra problem komma. Ett hus kan bli för tätt, så med ökad isolering ställer det också krav på en bättre ventilation för att det inte ska bildas mögel och dylikt.

Bra för dig och bra för miljön

Radiatorer, element, kan också behöva effektiviseras och gamla uppvärmningssystem kan behöva bytas ut mot bättre alternativ. Att värma upp ett hus med olja är idag förlegat och därför finns det många andra värmesystem som fungerar bättre, både ur plånbokssynpunkt och miljösynpunkt. Det finns allt från fjärrvärme, bergvärme, olika slags luftpumpar till kaminer och kakelugnar i olika material som är olika effektiva när det kommer till uppvärmning. Allt mer lösningar på att återanvända spillvärme finns också så att så lite energi som möjligt går förlorad i uppvärmningsprocessen.

När det kommer till att spara vatten finns nu mera snålspolande toaletter, kranar och munstycken som ger ett bättre vattenflöde och som därför portionerar ut vattnet mer effektivt. Du blir lika ren men det går åt mindre vatten. Jämför med en vattenslang utan munstycke och en trädgårdsvattenkanna med sil, vilken vattnar jämnast och vilken stråle tar växterna mest nytta av?

Från rörmokare till VVS:are

Förr var rörmokaren den du ringde ut för att avhjälpa ett rör som gått sönder, en vattenläcka eller ett stopp i avloppet. Idag har VVS:aren betydligt fler uppgifter då det handlar om ventilationssystem, uppvärmningssystem och till och med kylskåp, frysar och till och med värmepannor till viss del. Inte bara vattenrören längre med andra ord.

En VVS:are kan även hjälpa dig med att gå igenom huset och se över vad du kan göra för att energieffektivisera det, föreslå vissa lösningar och hjälpa dig installera dem. Det har blivit ett brett yrke med stor kunskap och även om vissa är specialiserade i särskilda områden så finns en grundkunskap för hela yrket. Att som villaägare ha tillgång till en kompetent VVS-firma kan vara väsentligt för både fastighet och plånbok, då det tenderar att kunna bli ganska dyrt om problem med fukt eller ventilation inte åtgärdas. Givetvis kan andra hantverksgrupper komma att behövas för att åtgärda skador, som exempelvis snickare och elektriker, men en del firmor har både VVS och elektriker att erbjuda.