Frånluft

Frånluftsventilation är en utveckling av självdragsventilationen och det handlar om luft som ska ut från huset eller lägenheten. Frånluften har som målbild att styra flödet av ett självdrag mycket bättre och att kunna kontrollera tilluften genom tilluftsdon i yttervägg och via spaltventiler.

Så funkar det

Luften sugs ut från ett eller ett par olika ställen i huset, det vanligaste är köket och badrummet eller toaletten. Detta för att det är där som det anses bli mest förorenad luft som behöver ledas bort. En frånluftsfläkt skapar ett drag så att luftflödet förstärks och leds i luftkanaler, eller ventilationsrör vidare ut. På det stora hela finns det två typer av fläktsystem. Ett centralt med en centralt placerad fläkt, oftast på taket, och som suger luft från flera olika rum, eller så finns det system som har en fläkt per rum som behöver ventileras. Det senare alternativet är vanligare i villor och sommarstugor medan det första alternativet är vanligare i exempelvis flerfamiljshus. Har du tänkt på att det sitter en ventil som suger luft i köket och i badrummet i varenda lägenhet du varit inne i?

När det gäller lägenheter kan det bli knepigt vintertid med att hålla bra ventilation om ventilerna stängs.