Från- och tilluftssystem

Den huvudsakliga uppgiften som ventilationen i en fastighet har är att tillföra frisk luft. Frisk luft gör att inomhusluften förblir syrerik och att luftfuktigheten hålls på en bra nivå. Blir det för fuktigt kan det uppkomma mögel, vilket i sig är skadligt att leva i och andas in. Det är idag känt att omkring 40 % av uppvärmningskostnaden för ett vanligt småhus är relaterade till vad det kostar att värma upp den kalla utomhusluften som via ventilationen kommer in i huset. Det går alltså att minska husets uppvärmningskostnad med upp till 40 % genom att modernisera ventilationen lite grann.

Fläktstyrd från- och tilluft

Detta kallas FT-ventilation och här kan du reglera hur mycket luft som kommer in och hur mycket luft som kommer ut. Du kan även filtrera luften för att få bort partiklar och föroreningar. Systemet kan kompletteras med en värmeväxlare och bli ett FTX-system eller med en frånluftsvärmepump, och då återvinns en del av värmen.

FT-ventilation är vanligast i hus som byggdes efter 1960 fram till 1980. Har du ett hus med FT-ventilation kan det vara en bra idé att mäta radonhalten dessutom, då blåbetong användes en del under de åren.